• Volledige handling
 • Natuurlijk MVO!
 • 24-uurs verwerking
 • Multi doorzoekbaar
 • State of the art beveiligd


Bouwvergunningen digitaliseren verdient meer dan een scanoplossing alleen! 

 

Al geldt geen specifieke normering waaraan het scannen van bouwaanvragen moet voldoen, juist het digitaliseren van deze archieven vraagt om specialistische kennis, kunde en ervaring, alsook de juiste (scan)apparatuur om een toekomstige klantgerichte benadering en efficiënt data- en ruimtegebruik te garanderen. 

 

Dossiers Bouwvergunningen behoren tot de meest geraadpleegde archiefmaterialen door de burger én tot de meest omvangrijke; Een dossier Bouwvergunning moet wettelijk gezien minimaal bestaan uit een bouwaanvraag, de verleende vergunning en gewaarmerkte bouwtekeningen. In de regel worden ook vaak foto’s, situatieschetsen, constructietekeningen en - berekeningen en bezwaarschriften toegevoegd. Ook bevatten veel bouwdossiers verslagen en adviezen van monumenten- en welstandcommissies. Dit alles maakt dat in archieven Bouwvergunningen de meest omvangrijke dossiers te vinden zijn. Als ook die met de grootste diversiteit aan materialen. Reden genoeg om bouwvergunningen te (laten) digitaliseren.


Waarom bouwvergunningen vakkundig (laten) digitaliseren?

Bouwvergunningen kennen lange bewaarplichten en zijn in de regel complex. Daarom lopen veel gemeentelijke en regionale archiefdiensten tegen ruimtegebrek en inefficiënt gebruik aan. Dit motiveert gemeenten en (Regionale) Archiefdiensten (die wettelijke bepaald uiterlijk na 20 jaar de opslag overnemen) om tot het digitaliseren van archieven met bouwvergunningen over te gaan.


Het digitaliseren van archieven met bouwvergunningen kent daarnaast ook een paar andere belangrijke voordelen; Door jarenlang intensief gebruik van deze omvangrijke dossiers is ook in de best verzorgde archieven dossiervervuiling te vinden. 2dA biedt binnen haar digitaliseringprocessen standaard mogelijkheden om de correctheid van originele data te optimaliseren tot 99.99%. Hierbij zijn ondermeer het 2dA Track&Trace System®, het 2dA Control System® en de toevoeging van metadata bepalende factoren. Binnen een 2dA-digitaliseringproces kunt u daarom vanaf het moment van aanlevering, overal en te allen tijde - geautoriseerd - inzicht verkrijgen in de where abouts van elk individueel dossier. Afhankelijk van uw doelstellingen en budget kunt u kiezen voor verschillende levels van dataoptimalisatie. Vraag de 2dA-specialist advies welk kwaliteit- en prijsniveau raadzaam is om uit te voeren tijdens uw conversieslag.


2dA digitaliseert minimaal conform de Substitutienorm

Na digitalisering volgens het 2dA-proces kunt u kiezen voor vernietiging van de oorspronkelijke dossiers met bouwvergunningen; 2dA biedt gemeenten en regionale diensten - als andere opdrachtgevers - standaard een digitaliseringproces met minimaal de wettelijk geldende Substitutienorm! Met deze kwaliteitseisen kunnen de oorspronkelijke archieven bouwvergunningen in aanmerking komen voor vernietiging - na digitaliseren - binnen de geldende bewaartermijnen.

 

Bijkomende voordeel van kiezen voor digitaliseren volgens het 2dA-proces is dat het archiefmateriaal standaard en volledig geautomatiseerd geschikt gemaakt wordt voor efficiënt en klantgericht toekomstig gebruik; Medewerkers en burgers kunnen daarin geautoriseerd en binnen seconden toegang krijgen tot multi doorzoekbare gedigitaliseerde bouwvergunningen.

 

En 'last but not least': uitsluitend zo kunt u als opdrachtgever een 100%-retourgarantie krijgen op alle origineel geleverde archiefmaterialen. Vanaf het moment van aanlevering, tijdens het digitaliseren en ook daarna zijn origineel en gedigitaliseerde dossiers bouwvergunningen veilig, direct traceer- en controleerbaar.

 

Enkele voordelen van bouwvergunningen digitaliseren 

 • Versnelde overdracht mogelijk van gemeentelijke archieven naar archiefbewaarplaatsen;
 • Ruimtewinst binnen gemeenten;
 • Kwaliteitsoptimalisatie (‘van vervuilde data naar correcte data’);
 • Ultra snelle doorzoekbaarheid;
 • Overal en altijd, geautoriseerde, toegang;
 • Hoger serviceniveau voor de burger.

 

Materiaal, o.a.

 • Alle formaten (ook niet de niet gangbare en > A0.
 • (Bouw) tekeningen
 • Cultuur historisch materiaal
 • Foto’s
 • (Land)kaarten

 

Formaten

Alle formaten (ook niet de niet gangbare en groter dan A0).

 

referenties

 • Universitair Medisch Centrum Radboud (logo)
 • Korps landelijke politiediensten (logo)
 • Woningcorporatie Talis (logo)
 • Schiphol Real Estate (logo)
 • Werkbedrijf Rijk van Nijmegen (logo)
 • Triodos Bank (logo)
 • Luchtvaartmaatschappij Transavia.com (logo)
 • Monuta uitvaartverzorger en verzekeraar (logo)
 • SURFnet (logo)
 • Havenziekenhuis (logo)
Contact